16 maart 2020
 
Coronavirus: overzicht van de maatregelen tot en met 3 april.
Meertalige info voor anderstaligen
 
Op onze website vind je laagdrempelige informatie over het coronavirus in verschillende talen. Hiermee kan je anderstaligen informeren en sensibiliseren. Deze pagina vullen we de komende uren en dagen verder aan.
Onze werking voor nieuwkomers en anderstaligen
 
Sinds vrijdag 13 maart 2020 werken we enkel nog op afspraak. Je vindt de gegevens van jouw contactpunt op onze contactpagina.

We zetten optimaal in op thuiswerk. De meeste van onze medewerkers zijn vlot te bereiken via telefoon, e-mail en Skype.

We sluiten contactpunten enkel wanneer de infrastructuur het niet toelaat om onder de voorzorgsmaatregelen (voldoende verluchting, voldoende ruimte, voldoende hygiëne) te werken. Het voorzichtigheidsprincipe staat hier voorop.

De inburgeringsplicht vervalt niet tijdens de voorzorgsmaatregelen. Lopende trajecten zetten we flexibel verder via gesprekken op afstand en afstandsonderwijs. We brengen inburgeraars en anderstaligen daar rechtstreeks van op de hoogte.
Vormingen
 
We stellen onze vormingsactiviteiten uit vanaf 13 maart tot minstens 3 april 2020. Schreef je je in voor een vorming? Dan ontvang je via e-mail meer info.
Sociaal tolken en vertalen
 
Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen blijft operationeel. Het wordt wel steeds moeilijker om tolken te vinden die opdrachten ter plaatse kunnen uitvoeren. Voor dringende gesprekken kan je een afstandstolk inschakelen:

Voor een telefoontolk bel je in op 02 208 06 11. Hou er rekening mee dat de capaciteit van de tolkencentrale beperkt is en een stijgende vraag naar telefoontolken lange wachtrijen en/of technische storingen kan veroorzaken. We zoeken naar een oplossing.

Videotolk: Voorzieningen gevestigd in stad Antwerpen kunnen een beroep doen op het stedelijk agentschap Atlas. Het stedelijk agentschap IN-Gent heeft een aanbod videotolken voor voorzieningen in Groot-Gent. Het Agentschap Integratie en Inburgering onderzoekt de mogelijkheid dit aanbod uit te breiden. Ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra kunnen aankloppen voor een videotolk bij de FOD Volksgezondheid.
Voor vragen kan je terecht op: stv@integratie-inburgering.be of 02 701 79 20.
Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
 
De juridische helpdesk blijft open:
- Vragen over vreemdelingenrecht stel je op 02 205 00 55.
- Vragen over internationaal familierecht stel je enkel via e-mail aan juridesk@integratie-inburgering.be.
 

Dit is een officiële nieuwsbrief van het Agentschap Integratie en Inburgering. Wij willen onze partners en geïnteresseerden via deze e-mail op de hoogte houden van richtlijnen, projecten en nieuws.

Voor meer informatie over onze gegevensverwerking, bekijk onze privacyverklaring op de website.

Agentschap Integratie en Inburgering |Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis |Havenlaan 86C bus 212 |1000 Brussel