Deze publicatie is ontworpen, samengesteld en opgemaakt door medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering

Dank je, Ana, Ann, Awet, Ester, Frédérique, Hannane, Ilse, Jessie, Jo, Katarzyna, Katrien, Lieve, Linda, Lotte, Maria, Pauline, Robert, Samira, Shawkat, Silke, Silvania, Simin, Sina, Tereza, voor jouw getuigenis.

 

Redactie: Catherine Billiau, Els Peeters, Erik Merens, Lies Van Nieuwenhuyse, Marsha Widjaja

Design infographics en offline versies: Stéphanie Lenssens

Website: Erik Merens

Foto's: Lies Willaert, Sigrid Spinnox, unsplash.com, freepik.com

Verantwoordelijke uitgever: Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

 

 

 

 

 

DELEN