Jaarverslag AgII 2020

Er zijn veel activiteiten waarbij anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen. De coronamaatregelen maakten deze oefenkansen moeilijk te organiseren maar niet onmogelijk. Er zijn veel spitsvondige oplossingen om veilig te blijven oefenen al of niet vanop afstand.