“We detecteerden knelpunten die opgenomen werden door de bevoegde instanties en beleidsverantwoordelijken.”

De coronacrisis heeft een enorme impact op de migratiemogelijkheden en de rechten van vreemdelingen. Onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht nam het initiatief om de informatie hierover te bundelen op een nieuwspagina over COVID-19.

Foto FrédériqueDe nieuwspagina biedt een actueel overzicht van de geldende coronamaatregelen op het vlak van verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen. Ze worden juridisch correct en praktijkgericht geduid. Ook vind je er de relevante COVID-rechtspraak terug die de toepassing van de geldende maatregelen in de praktijk interpreteert. “We willen zo het Vlaamse en Brusselse werkveld ondersteunen en stimuleren om de specifieke rechtspositie van vreemdelingen tijdens deze gezondheidscrisis juist te erkennen en toe te passen”, zegt Frédérique Philippo, medewerker van de juridische dienst.

Knelpunten benoemen

“We stuiten nog op veel onduidelijkheden die verder uitgeklaard moeten worden”, verklaart Frédérique het initiatief nader. “Wat houden die maatregelen precies in? Wat zijn de concrete gevolgen? Dat zoeken we allemaal uit. We doen daarvoor een beroep op de expertise binnen ons team, onze netwerkcontacten en de officiële informatiekanalen. Ook de vragen die ons bijvoorbeeld via onze juridische helpdesk gesteld worden, toetsen we af bij de betrokken instanties en verwerken we in onze COVID-nieuwspagina. Zo kunnen we onze praktijkgerichte informatie voortdurend aanscherpen. We konden ook al enkele knelpunten benoemen. Deze werden opgenomen door de bevoegde instanties en beleidsverantwoordelijken. Daarop konden we onze info meteen actualiseren.”

Foto Paulien
“Ik raadpleeg de pagina wekelijks ter ondersteuning van hulpvragen die burgers hebben. Ze biedt een mooi overzicht en verzamelt informatie die anders heel verspreid zit, wat het oplossen van een case efficiënter maakt. Dat de pagina geregeld bijgewerkt wordt, is een bijkomend pluspunt. Ik kan er ook steeds op rekenen dat de informatie correct is.”

Pauline Casier, consulente infopunt Migratie van stad Gent

Veel vragen over reizen en gezinshereniging

Er leven vooral veel vragen rond reizen en gezinshereniging, ervaart Frédérique. “Zaken die onder het thema ‘reizen’ vallen, wijzigen voortdurend. Daardoor ontstaan er makkelijk onduidelijkheden over de geldende reisrestricties. Daarnaast hadden de genomen maatregelen in het begin van deze gezondheidscrisis een invloed op verschillende aspecten van een verblijfsaanvraag op basis van gezinshereniging. Wat te doen met het bewijs van bestaansmiddelen bij ‘tijdelijke werkloosheid’ ten gevolge van COVID-19 bijvoorbeeld? Ook rezen er veel vragen toen in de periode maart-juli 2020 visumaanvragen tijdelijk werden stopgezet.”

De nieuwspagina kan op veel belangstelling rekenen. In de periode tussen de publicatie op 31 maart 2020 en het einde van dat jaar waren er al 28.731 paginaweergaven. De publicatie werd gezamenlijk door ADDE (Association pour le Droit Des Etrangers) en CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers) vertaald in het Frans en zo in heel België aangeboden. De informatie wordt nog voortdurend geactualiseerd.

  Meer info op vreemdelingenrecht.be

 

 

DELEN