Foto Jo De Ro

"Samen gaan we de uitdagingen aan die diversiteit en migratie met zich meebrengen, op een positieve manier"

Jo De Ro startte op 10 maart 2020 als algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering. Een kennismaking en vooruitblik.

Wat motiveert je om je te engageren voor het Agentschap Integratie en Inburgering?

Ik woon in de stad Vilvoorde. Daar heeft meer dan 50% van de bevolking een migratieachtergrond. Onrechtstreeks kom ik dus regelmatig in contact met de werking van het agentschap. Leven in een diverse stad heeft zijn voordelen, maar ook werkpunten. De meerwaarde van integratie en inburgering voor alle burgers komt nog niet altijd even goed tot uiting in onze samenleving. Daar wil ik me graag voor inzetten.

"Het engagement en de professionaliteit van de medewerkers valt op."

Wat was voor jou als ‘nieuwkomer’ de grootste verrassing toen je hier begon te werken?

Wanneer ik terugblik op mijn eerste weken, dan valt het engagement en de professionaliteit van de medewerkers echt op. Ze willen het verschil maken in het leven van nieuwkomers en anderstaligen. Samen gaan we de uitdagingen aan die diversiteit en migratie met zich meebrengen, op een positieve manier. Het moet een doel op zich worden om dat goede werk meer te tonen.

Hoge klanttevredenheid

Wat valt je op als je de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar bekijkt? 

De hoge klanttevredenheid is iets waar we terecht fier op mogen zijn. We krijgen geld van de Vlaamse overheid en doen daar goede dingen mee. Wel mogen we niet vergeten dat zo’n tevredenheidsmeting een werkinstrument is. Het daagt ons als agentschap uit om het nog beter te gaan doen voor onze primaire klanten: nieuwkomers, anderstaligen en lokale besturen. Ook valt op dat ons werkvolume blijft toenemen. Het aantal inburgeringscontracten en cursisten maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld, neemt toe tegenover het vorige jaar. Ik wil hiervoor graag alle medewerkers, de raad van bestuur en de waarnemend directeurs van vorig jaar, Bob Van den Broeck en Olivier Charon, bedanken en feliciteren.

"We zetten in op verdere digitalisering."

Waarop zal het agentschap in 2020 en nadien inzetten?

Naast onze traditionele kernactiviteiten experimenteren we ook met nieuwe wegen. Zo zijn we al gestart met een project rond verbindingsofficieren. Bij de opening van nieuwe asielcentra ondersteunen we lokale besturen in hun communicatie met de lokale burgers. We zullen ook verder werk maken van een extra pijler in het inburgeringstraject: nieuwkomers een sociaal netwerk laten uitbouwen om hen zo sneller te helpen integreren. Dat kan bijvoorbeeld via buddyprojecten. Heel wat steden en gemeenten zijn hier al mee bezig en onze medewerkers ondersteunen dit ook. Daarnaast zetten we in op verdere digitalisering, niet alleen van de cursussen maatschappelijke oriëntatie, maar het hele agentschap.

   

Wie is Jo De Ro?

Jo De Ro (46) is master in de communicatiewetenschappen. Hij was achtereenvolgens raadgever gelijke kansen, woordvoerder en adjunct-kabinetschef van de minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. Nadien werd hij woordvoerder van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Migratie Patrick Dewael. Vanaf 2006 leidde hij zeven jaar lang het Agentschap voor Onderwijscommunicatie. Tot vorig jaar was hij als Vlaams parlementslid (Open VLD) bevoegd voor de commissies Onderwijs en Radicalisering. Sinds 2013 is hij schepen in Vilvoorde, onder andere van Financiën en Onderwijs.

 

Meer info