Foto Angela Catirau

"Elke les is een uitwisseling"

De Moldavische Angela is sinds 2017 leerkracht maatschappelijke oriëntatie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Ze vertelt graag waarom ze voor deze job gekozen heeft en wat die precies inhoudt.

Angela Catirau kwam in 2013 naar België vanuit Moldavië. Samen met haar man en twee kinderen belandde ze in Brussel, waar ze in 2015 lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie (MO) volgde. 

“Ik vond mijn eigen leerkracht MO erg inspirerend. Dat is een van de redenen waarom ik solliciteerde bij het Agentschap Integratie en Inburgering”, vertelt ze.

Actief meewerken in de klas

“Ik vond mijn eigen leerkracht MO erg inspirerend.”

Sinds 2017 geeft Angela zelf les MO in Vlaams-Brabant en dat bevalt haar goed. Doordat ze net zoals haar cursisten een inburgeringsprogramma volgde, kan ze zich makkelijk met hen identificeren: “Ze zien mij niet als een vreemde persoon, maar als iemand die net zoals hen België leert kennen. Ik spreek ook Roemeens of Frans, net zoals hen.”

Voor Angela is elke les een uitwisseling: niet alleen haar cursisten leren bij, ook zelf steekt ze vaak het een en ander op: “Tijdens de eerste les zeg ik altijd dat ik geen encyclopedie ben. Ik presenteer hen niet gewoon alle antwoorden op een blaadje, ze moeten ook zelf actief meewerken. De meeste cursisten zijn heel gemotiveerd en dat is als leerkracht erg fijn. We beginnen soms met een eenvoudige vraag over werk, wonen, gezondheid, rechten en plichten, sociale zekerheid,… Maar uiteindelijk komen we vaak tot een discussie waarvan iedereen rijker wordt. Ook ik.”

Angela vindt het bovendien belangrijk om de vergaarde kennis in de praktijk om te zetten. “De cursisten zijn eigenlijk continu in dialoog met zichzelf: wie ben ik? Wat wil ik hier in België bereiken? Vervolgens gaan we heel concreet aan de slag.”

Een roeping

Of Angela er altijd van gedroomd heeft om leerkracht te worden? “Mijn grootmoeder en moeder stonden allebei voor de klas. Ook zelf hou ik er enorm van om met mensen bezig te zijn en hen te helpen. Het geeft me veel voldoening. In Moldavië werkte ik zeven jaar als docente aan de universiteit. Lesgeven is mijn roeping.”

   

Grafiek. Top 5 deelnemers cursus MO volgens Oost-Europese taal: Roemeens: 686, Russisch: 454, Pools: 355, Albanees: 244, Bulgaars: 114.

Oost-Europese inburgeraars

Wist je dat heel wat inburgeraars uit Oost-Europese landen komen? Dit is de top 5 van Oost-Europese talen waarin we cursussen maatschappelijke oriëntatie geven, met het aantal cursisten in 2019.

 

 

Meer info