Foto van Evi van de vrijetijdsdienst van Kuurne zet in op diversiteit

Integratie

Jaarverslag 2018  Integratie

"Denk niet enkel aan de financiële drempels. Er zijn zo veel andere aandachtspunten!"

Evi Duyvejonck is al meer dan twaalf jaar jeugdconsulent bij de gemeente Kuurne. In 2018 besloot de vrijetijdsdienst voor het eerst om specifiek in te zetten op diversiteit. De dienst deed hiervoor een beroep op het Agentschap Integratie en Inburgering. Onze consulent integratie Dries Casier werkte een vorming uit over ‘omgaan met diversiteit’ op maat van de Kuurnse jeugdbewegingen.

Vorig jaar organiseerde de Kuurnse jeugdraad een eenmalige inspraakavond voor jongeren in Kuurne. Evi: “We wilden te weten komen wat jongeren in onze gemeente willen en waar ze nood aan hebben. Er kwamen heel uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals nieuwe fuifruimtes. Maar de meest opvallende boodschap die we meekregen, was dat onze jeugdbewegingen zichzelf oer-Vlaams vinden. De jongeren willen meer een weerspiegeling zijn van de huidige maatschappij. Als je weet dat in onze jeugdbewegingen twintig van de vijfhonderd jongeren tussen zes en zestien jaar een buitenlandse herkomst heeft, dan is er nog veel potentieel om met diversiteit aan de slag te gaan.”

Lokale context overstijgen

“Onze vrijetijdsdienst had nog nooit met het Agentschap Integratie en Inburgering samengewerkt. We wilden graag expertise van buitenaf inbrengen en onze lokale context overstijgen. We moeten het warm water niet uitvinden; wat goed werkte voor andere gemeentes, kan voor ons een inspiratie zijn. Consulent integratie Dries Casier kwam bij ons langs voor een verkennend gesprek over hoe we meer jongeren met een buitenlandse herkomst kunnen engageren in onze jeugdbewegingen."

"Wat goed werkt voor andere gemeentes, kan voor ons een inspiratie zijn"

Vorming op maat

In september 2018 nodigde Evi de leiders van de jeugdbewegingen van Kuurne uit om samen een interactieve vorming van Dries te volgen. De ’10 tips over omgaan met diversiteit in sportclubs’ werden op maat van de jeugdbewegingen uitgewerkt. “Samen met de jongeren wisselden we meningen uit over bepaalde stellingen. We dachten vervolgens na over mogelijke drempels die er zijn voor jongeren met een migratieachtergrond om lid te worden van een jeugdbeweging. Dat gaat dan over maaltijden die aangeboden worden op kamp, maar ook over de onduidelijkheid naar de buitenwereld toe van wat er precies gedaan wordt in een jeugdbeweging.”

Het was voor iedereen een manier om tot eigen inzichten te komen: “Ik ben zelf bijvoorbeeld te lang blijven hangen bij het financiële plaatje. Je trekt niet alleen nieuwe leden aan door de kosten zo laag mogelijk te houden. Er zijn heel wat andere drempels waaraan je kan werken.”

Stappenplan met prioriteiten

De vorming was slechts een beginpunt voor Kuurne: “De jeugdbewegingen zijn heel enthousiast!”, duidt Evi. “Sindsdien komen we af en toe samen met enkele jongeren in een werkgroep, waarbij toch steeds zo’n tien tot twaalf jongens en meisjes aanwezig zijn. We zijn ongelooflijk blij met de inzet van de jongeren. Op een zaterdagochtend om 9.30 uur slaap je misschien liever uit, maar het feit dat ze dan samen met ons nadenken, is heel activerend! Dries is nog enkele keren langs geweest om ons te ondersteunen met tips en knowhow, of om mee te brainstormen. We kunnen nog steeds een beroep op hem doen als we vragen hebben.”

“We hebben een stappenplan voor 2019 opgesteld met duidelijke prioriteiten. Er zijn drie concrete acties die we uitvoeren. Om de sfeer van een jeugdbeweging zo goed mogelijk over te brengen op onze doelgroep, maken we een filmpje over wat het concept jeugdbeweging inhoudt. We verspreiden het filmpje vervolgens in praatgroepen Nederlands in de buurt, in de lokale scholen, maar ook via sociale media natuurlijk. We richten ons zowel tot jongeren met een buitenlandse herkomst, als tot hun ouders. Samen met onze jeugddienst proberen we ook onze folders te herbekijken in functie van duidelijke taal.”

“In het voorjaar van 2019 organiseren we een tweedehandsmarkt voor jeugdbewegingskledij en -materiaal. Via onze inzamelacties hopen we zo veel mogelijk uniformen, slaapzakken, gamellen, enz. ter beschikking te kunnen stellen. We doen dit enerzijds om financiële drempels voor kandidaat-leden te verlagen, maar anderzijds ook uit ecologisch standpunt. Waarom alles nieuw kopen als er al zoveel voorhanden is?"

 

Meer info

Ken je onze tools en publicaties rond integratiebeleid?

Izegem maakt het verenigingsleven diverser met 'Over de streep'