Over ons

Deze website is een voorstelling van het jaarverslag 2018 van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Het Agentschap Integratie en Inburgering ontstond in 2015 als een fusie van tal van diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zijn dat nog steeds onze voornaamste beleidsthema’s.

Visie en missie

Voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt

We pakken de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie. Daarin willen we het verschil maken. Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen.

Meebewegen met een omgeving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen. Burgers, diensten en beleid vinden in het Agentschap Integratie en Inburgering een duurzame partner. Onze dienstverlening vertrekt van hun noden en vragen.

We werken zo aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in.

www.integratie-inburgering.be/over-ons

Een divers aanbod

Integratie

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld door cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit.

Inburgering

Ons agentschap organiseert de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Het programma bestaat onder andere uit een cursus over wonen en werken in België, en info over vrijetijdsbesteding.

Nederlands leren en oefenen

We geven zelf geen les, maar zoeken samen met de klant naar de cursus en de school die het best bij hem/haar past. Ook ondersteunen we kansen om buiten de school Nederlands te oefenen. Ten slotte kan je bij ons een taaltest Nederlands afleggen.

Sociaal tolken en vertalen

Enerzijds kan je bij ons agentschap terecht voor een opleiding tot en erkenning als sociaal tolk. Anderzijds hebben we ook een dienst die instaat voor sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.

Juridische dienstverlening

Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij ons aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Dat doen we voornamelijk via een telefonische helpdesk, vormingen en publicaties.

www.integratie-inburgering.be/wat-kunnen-we-voor-jou-doen

Waar vind je ons?

Je kan bij ons terecht op een 70-tal locaties (contactpunten en zetels) verspreid over Vlaanderen en Brussel.

We zijn niet actief in Antwerpen en Gent (daar werken de stedelijke agentschappen Atlas en IN-Gent). In Brussel neemt het Huis van het Nederlands Brussel de activiteiten op rond Nederlands leren en oefenen.

www.integratie-inburgering.be/contactpunten