Foto van Esin, trajectbegeleider in Maasmechelen

Inburgering

Jaarverslag 2018  Inburgering

“We motiveren de inburgeraars om aan hun toekomst te bouwen”

Esin Demir werkt al twaalf jaar als trajectbegeleider in Maasmechelen, Limburg.

“Ik vind het tof om met mensen uit heel de wereld in contact te komen, om verschillende talen te spreken en diverse verhalen te horen. Omdat elke klant anders is, hecht ik veel belang aan inhoudelijke begeleiding: wat deed de inburgeraar in het herkomstland? Wat wil hij hier doen? Wat interesseert hem of haar? Pas wanneer ik de juiste info heb, kan ik beter begeleiden en gericht doorsturen. Ondanks de hoge werkdruk momenteel, motiveert me dat elke dag opnieuw.”

“Dat ik ook Turks, Frans, Engels en Spaans spreek, is een pluspunt. Mensen zijn sneller op hun gemak. Zeker als ze een inburgeringscontract ondertekenen, moeten ze volledig begrijpen waarover het gaat. Is dit niet het geval, dan schakel ik een sociaal tolk ter plaatse of een telefoontolk in.”

Wat doet een trajectbegeleider?  

Een trajectbegeleider loodst de inburgeraar vanaf het begin door het inburgeringstraject. De inburgeraar kan bij zijn trajectbegeleider terecht voor allerlei vragen of specifieke begeleiding: diplomagelijkschakeling, het vinden van en woning en een school voor de kinderen,... Daarnaast voert hij administratieve taken uit zoals het inburgeringscontract opmaken, de aanwezigheden in de cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands bijhouden of de cliënt doorverwijzen naar de VDAB.

Gemotiveerde nieuwkomers

“Ik kan me goed inleven in de situatie van de inburgeraars. Mijn man, die zes jaar geleden via gezinshereniging naar België migreerde, had het ook moeilijk om zijn familie en werk achter te laten en opnieuw te beginnen in een vreemd land. Als trajectbegeleider wijzen we inburgeraars de weg, maar we doen niets in hun plaats. Zij moeten het zelf doen. Wij motiveren en geven raad. Ik stel vast dat 95 procent van de nieuwkomers sterk gemotiveerd is en dankbaar dat wij hen begeleiden. Slechts vijf procent is weinig gemotiveerd en moeten we extra ondersteunen, wat meer tijd en energie vraagt. Maar het loont wel. Vaak draait het om kleine dingen. Een voorbeeld: een cursist die bang is om de bus te nemen, overtuig ik om het eens één keer te proberen. Achteraf is de cursist tevreden, omdat er nu een nieuwe wereld opengaat.”

Een job of opleiding op maat vinden

“Inburgeraars op weg zetten om een job of opleiding op maat te vinden. Dat is onze missie als trajectbegeleider. De meeste inburgeraars vinden uiteindelijk wel een job. Sommigen bouwen een carrière uit. Ze kiezen voor een opleiding als kok, loodgieter of horecamedewerker, omdat daar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Anderen kiezen ervoor om creatief aan de slag te gaan: zo was er een inburgeraar die zich in zijn eigen land bezig hield met keramiek. Ik heb hem doorverwezen naar de kunstacademie. Enkele maanden later nodigde hij me uit voor een tentoonstelling.”

“Inburgeraars die uit andere Europese landen komen en vlot Engels spreken, hebben hier in de Maasstreek een extra troef. Zij vinden werk in Nederland, waar ze meer open staan voor tewerkstelling van Engelssprekenden. Vorig jaar was er het Nederlandse autobedrijf VDL Nedcar dat campagne voerde in Maasmechelen om arbeiders aan te werven. Heel wat Engelssprekende inburgeraars afkomstig uit Europa hebben dit aanbod aanvaard. Soms slagen inburgeraars erin hun droomjob te vinden. Zo ken ik een hoogopgeleide inburgeraar die luchtverkeersleider is geworden bij de verkeerstoren nabij een luchthaven.”

“Ik begeleid ook inburgeraars die willen verder studeren in België. Ze kiezen vaak voor de opleiding maatschappelijk werk aan de hogeschool. Dit kunnen ze wel enkel realiseren als ze steun - ook financiële - krijgen van hun familie. Jonge vluchtelingen met een leefloon willen in de eerste plaats een job vinden. Ze stellen het verder studeren uit. Maar dan komt het er niet van. Ik ken enkele Afghaanse jongeren die analfabeet waren toen ze hier alleen aankwamen. Ze leren snel Nederlands, omdat ze alleen hun plan moeten trekken. Ondanks hun psychologische problemen slagen ze erin om op eigen benen te staan. Ongelooflijk!”

 

Schema: Wat is inburgering?
Meer info