Foto van Sandra. Zij rekent op de juridische dienstverlening.

Juridisch

Jaarverslag 2018  Juridische dienstverlening

Interview

"Als de wet verandert, staat de volgende dag de correcte info online"

Sandra Scheerlinck is maatschappelijk assistente bij de Sociale Dienst Socialistische Solidariteit (SESO) in Sint-Gillis. SESO is een centrum dat voor de eerste sociale opvang zorgt, een eerstelijnsdienst dus voor personen in een bestaansonzekere situatie.

“We hebben cliënten uit Sint-Gillis, maar ook uit andere Brusselse gemeenten en zelfs mensen van buiten Brussel. We werken met mensen met papieren, maar ook met mensen zonder papieren. Heel de wereld komt hier over de vloer. Onze deur staat open voor iedereen. In de praktijk krijgen we vooral vragen over vreemdelingenrecht en, dikwijls samenhangend, ook vragen over sociale zekerheid. Het voorbije jaar kreeg ik veel vragen over gezinshereniging. Bij mijn twee collega's, die vooral de Spaanssprekende cliënten opvangen, waren het dan weer veel asielaanvragen. Dat kan echt van jaar tot jaar verschillen. Je moet je dus constant in nieuwe thema’s inwerken. En dan komt de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering, waar je met je vragen terechtkan, echt wel van pas.”

Vreemdelingenrecht.be

De dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht biedt juridische ondersteuning via de website vreemdelingenrecht.be. Sandra gebruikt deze website dagelijks: “Vreemdelingenrecht.be is onmisbaar voor mijn werk. Alles wat er te weten is over vreemdelingenrecht vind je er terug. De juridische info is ongelooflijk gedetailleerd en, heel belangrijk, altijd up-to-date. Krijg ik een vraag over afstamming, dan zoek ik de info op de website. Bovendien krijg ik meteen een lijst met alle documenten die mijn cliënt nodig heeft. Mijn Franstalige collega’s komen af en toe te rade bij mij, want een Franstalige evenknie van vreemdelingenrecht.be bestaat niet.”

Juridisch advies in gewonemensentaal

“Ook bijzonder aan de website is de taal: een mooi evenwicht tussen juridische taal en gewonemensentaal. Daar moet ongelooflijk veel werk in kruipen. De tekst moet begrijpbaar zijn, maar tegelijkertijd nog voldoende weergeven wat de wet zegt. In die dienst is een ploeg aan het werk met een enorme hoeveelheid concentratie- en analysevermogen. De wetgeving verandert ook constant. Maar je mag er zeker van zijn: als de wet verandert, staat de volgende dag de correcte info online. Je weet dat je daar kan op rekenen. Dat is voor mijn job een enorme luxe!”

Telefonische helpdesk

“Zelf een wet lezen en dan toepassen in de praktijk zou ik niet kunnen. Sommige cases zijn zo ingewikkeld. Bovendien heeft het advies dat ik geef soms verregaande gevolgen voor mijn cliënt. Dan leg ik mijn advies liever eerst voor aan een expert, dus bel ik de helpdesk.

Ook heel handig is de kennis over de interpretatie van de wetten. Die kennis heb je nodig om een concreet advies te kunnen geven. De cliënten moet aan de slag met ons advies. De stappen die cliënten moeten zetten zijn dikwijls moeilijk, nemen veel tijd in beslag, kosten soms veel geld. Je wil je dus niet vergissen. Daarom is het aanbod van de dienst vreemdelingenrecht echt goud waard!

De telefonische helpdesk contacteren is in het begin wel wennen. Je denkt dat je een simpele vraag stelt, maar dan krijg je iemand aan de lijn die je vraag helemaal analyseert en heel de wetgeving uitlegt. Met alle mogelijke punten en komma’s. Ik vind dat zalig! Dan merk je wat een rijkdom dat is. Dat is werk dat je nooit zelf kan doen, analyses die je nooit zelf kan maken. Het is droge input, maar je hebt die input wel absoluut nodig. Het is de basis voor ons werk.”

Juridische vorming: een welkom infuus van informatie

Sandra neemt regelmatig deel aan de vormingsinitiatieven van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht: “In de juridische werkgroepen bespreken we thema’s tot in de details. Onduidelijkheden in de wetgeving en interpretatie komen aan bod. Dus je weet meteen waarop je moet letten als je een cliënt voor je krijgt met een vraag over dat thema. Je leert zelf bij, je krijgt de kans om dieper te graven in de thema’s waar je dagelijks mee bezig bent. Je krijgt de kans om als het ware even aan een vormingsinfuus te hangen. Ik heb weinig tijd om deel te nemen aan vergaderingen en vormingen. Maar van de vormingen van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht weet ik dat ik er enorm veel aan heb. Ze zijn voor mij onmisbaar.”

“Het aanbod van deze dienst heeft mijn manier van werken bepaald. Ik zou niet dezelfde dienstverlening kunnen bieden zonder de website of de helpdesk. Ik kan het me eigenlijk gewoon niet voorstellen. Mijn eigen werk en jullie juridische dienstverlening zijn volledig met elkaar verweven.”

 

Meer info