Integratie

Knop. Lees hoe de vrijetijdsdienst van Evi inzet op diversiteit.
Knop. Lees het interview met integratieambtenaar Jaan over het taalbeleidsproces in Beersel