Foto van onthaalmedewerkster Amal. Zij zet inburgeraars graag op weg.

Medewerkers

Jaarverslag 2018  Onze medewerkers

"Het voelt goed om inburgeraars welkom te heten"

Amal Zghibat werkt sinds augustus 2018 als onthaalmedewerker in onze contactpunten van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Ze vertelt waarom ze voor deze job heeft gekozen en wat haar elke dag motiveert.  

“Mijn man is een Spanjaard en ik heb negen jaar in Spanje gewoond. Toen ik in 2014 samen met mijn gezin terugkeerde naar Genk, wilde ik snel aan de slag. Drieënhalf jaar lang werkte ik als bediende voor Carglass. In juni 2018 liep mijn contract daar ten einde en even later kreeg ik de kans om te solliciteren voor het Agentschap Integratie en Inburgering. Die kans heb ik met beide handen gegrepen, want ik wou graag in de sociale sector werken.”

Herkenbaarheid

“Ik startte in augustus en doe mijn job met hart en ziel. In de eerste plaats omdat ik graag mensen wil helpen. Het voelt goed om inburgeraars die hun weg zoeken in een vreemd land, welkom te heten. Ik voel dat ze me dankbaar zijn. Daarnaast krijg ik veel steun van mijn collega’s.”

“Elke inburgeraar heeft zijn eigen achtergrond en verhaal. Ieder heeft zijn eigen rugzakje. Hun situatie is te vergelijken met mijn situatie in Spanje, maar er was daar geen inburgeringscursus of Spaanse taalles. Ik moest zelf mijn plan trekken en dat was moeilijk. De meeste Spanjaarden spreken ook geen Frans of Engels. Gelukkig was er één vrouw die zich om mij bekommerde. Zij heeft me Spaans geleerd en wegwijs gemaakt.”

Eerste aanspreekpunt

“Wanneer inburgeraars een contactpunt in Hasselt, Sint-Truiden of Tongeren binnenkomen, ben ik vaak het eerste aanspreekpunt. Ik probeer ze op hun gemak te stellen. Ik informeer hen over het aanbod inburgering en Nederlands leren. Tegelijk wijs ik hen op de meerwaarde van het aanbod: in de les maatschappelijke oriëntatie leren ze nieuwe mensen kennen die in dezelfde situatie zitten en ze leren van elkaar. Ze krijgen er de kans een netwerk uit te bouwen. Daarnaast leg ik uit dat ze steeds terecht kunnen bij hun trajectbegeleider en dat ze een inburgeringstraject op maat krijgen. Wie Nederlands leert, zit samen met anderen in de klas die even snel leren. Na dit eerste intakegesprek, maak ik een dossier op en verwijs de inburgeraar door naar een vaste trajectbegeleider of taalconsulent.”

Wist je dat...

De volgende functies het vaakst voorkomen binnen het Agentschap Integratie en Inburgering:

  • Trajectbegeleider: 26 %
  • Leerkracht maatschappelijke oriëntatie: 10%
  • Consulent integratie: 11%

Elke dag bijleren

“Omdat ik vijf talen spreek, kan ik goed met de inburgeraars communiceren. Het Arabisch uit Marokko is mijn moedertaal, dat spraken we bij mijn ouders thuis. Nederlands leerde ik in Genk, waar ik opgroeide. Op school leerde ik Frans en Engels, en ik spreek Spaans. Dankzij mijn job kan ik mijn talen nog verder perfectioneren: vooral mijn Engels en varianten Arabisch - uit andere landen dan Marokko - zijn al verbeterd.”

Ontroerende verhalen

“Soms zijn er situaties die me ontroeren. Zo was er een Mexicaanse man die alleen naar België was gekomen en graag zijn vrouw en kinderen wou laten overkomen via gezinshereniging. Maar hij had niet genoeg geld om de dure reis te betalen. Toen hebben zijn medeleerlingen uit de les maatschappelijke oriëntatie geld ingezameld en kon het gezin opnieuw samenleven. Dat was echt mooi!”

 

Meer info