15 augustus 2021. Onverwachts nemen de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel over. In allerijl worden evacuatievluchten ingelegd. Er heerst paniek en verwarring. Wie mag er mee en wie niet? Op onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht staat de telefoon roodgloeiend. Diensthoofd Eric Somers vertelt over deze turbulente periode.

Informatie als houvast tegen machteloosheid

Informatie als houvast tegen machteloosheid

15 augustus 2021. Onverwachts nemen de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel over. In allerijl worden evacuatievluchten ingelegd. Er heerst paniek en verwarring. Wie mag er mee en wie niet? Op onze dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht staat de telefoon roodgloeiend. Diensthoofd Eric Somers vertelt over deze turbulente periode.

 

Niet alleen wij, maar ook de lokale besturen en eerstelijnsdiensten die gespecialiseerd zijn in de hulp aan Afghanen, kregen veel vragen. Een gevoel van machteloosheid bleef hangen.
Kaart Afghanistan

Wat na de evacuatiemissie?

Na de evacuatiemissie kwamen er veel vragen over mensen die niet meekonden. Hoe kunnen gezinsleden van Belgen in Afghanistan, of van personen die al ingeschreven zijn in België, nog naar België komen? Welke documenten hebben zij nodig, en wat als die documenten niet meer te verkrijgen zijn? Kunnen tolken en Afghaanse medewerkers van Belgische organisaties die in Afghanistan actief waren, een humanitair visum krijgen? En voor Afghanen in België: kunnen zij een (nieuwe) asielprocedure starten? Niet alle Afghanen kwamen na de machtswisseling in aanmerking voor internationale bescherming. Zij moeten kunnen aantonen dat ze bij terugkeer persoonlijk geviseerd zouden worden en vervolging riskeren, bijvoorbeeld vanwege politieke of religieuze overtuiging, risicoprofiel of sociale groep ...

Infosessie voor eerstelijnsmedewerkers

Niet alleen wij, maar ook de lokale besturen en eerstelijnsdiensten die gespecialiseerd zijn in de hulp aan Afghanen, kregen veel vragen. Een gevoel van machteloosheid bleef hangen. Daarom organiseerden we een webinar, voor 835 deelnemers, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ter voorbereiding daarvan zaten we met ons expertisenetwerk (onder andere Caritas, Myria, gespecialiseerde CAW’s) samen om zoveel mogelijk ervaring en detailinfo samen te leggen. Zo konden we minder gespecialiseerde eerstelijnsmedewerkers beter informeren.”
 

  Bekijk de juridische pagina "Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen"

  Meer info over de webinarreeks "Vluchtelingen en migranten opvangen uit conflictgebieden - casus Afghanistan"

 

 

DELEN