Werken aan een warme samenleving

In 2020 kreeg de Black Lives Matter-beweging wereldwijd een grote aanhang na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Ook in het Vlaams-Brabantse Halle volgde er een manifestatie in het Albertpark.

Van Leopold II-standbeeld tot antiracismebeleid

In 2020 kreeg de Black Lives Matter-beweging wereldwijd een grote aanhang na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Ook in het Vlaams-Brabantse Halle volgde er een manifestatie in het Albertpark.

 

Foto Nadège
Nadège Goeman, integratieambtenaar

Toen het borstbeeld van Leopold II in die periode met verf beklad werd, was de grote vraag voor het gemeentebestuur hoe ze het best omgaat met deze herinnering aan ons koloniaal verleden. Integratieambtenaar Nadège Goeman kreeg hiervoor ondersteuning van onze consulenten Rachida Sami en Hanne Vanheusden. “De oorspronkelijke vraag van onze gemeenteraad was om een debat te organiseren over het standbeeld van Leopold II. Ik hoorde van heel wat organisaties dat dit polariserend zou werken. Het Agentschap kwam als enige ook met een alternatief traject naar voren”, zegt Nadège. “Dat traject maakt nu deel uit van een ruimer antiracismebeleid.”

Bevolking informeren primeert

“Halle was de eerste stad die ons een vraag stelde over koloniale verwijzingen”, vertelt Hanne. “Toen Nadège ons contacteerde, was onze algemene handreiking over koloniale verwijzingen in volle ontwikkeling. Voor die publicatie deden we vanuit het Agentschap interviews met experts. Dat idee hebben we meteen lokaal gebruikt in Halle om te weten wat er precies leefde over dat standbeeld.”

“We stelden een groep samen vanuit verschillende visies: vanuit de erfgoedsector, de actiegroep Dekoloniseer Halle, de cultuur- en integratieraad, enkele inwoners met Congolese herkomst, de vaderlandslievende verenigingen …”, vervolgt Nadège. Veel van de mensen die we interviewden, vonden het belangrijk om mensen te informeren. Dat was een tendens bij zowel de voor- als de tegenstanders van het standbeeld. Ook opvallend was dat niemand het standbeeld wou laten verdwijnen. Sommigen gaven aan dat het symbool zelf minder belangrijk was, de waarheid erachter wel.

Om aan die nood van informatie tegemoet te komen, organiseerden we in 2021 een webinar voor onze inwoners. Professor Zana Etambala gaf in het eerste luik algemene uitleg over de koloniale geschiedenis. Vervolgens zoomden twee lokale experts in op het verleden van de koloniale standbeelden in het Albertpark en de geschiedenis van de personen die er afgebeeld staan”, aldus Nadège. “Na afloop kregen we heel wat positieve reacties van de deelnemers”, vertelt Hanne.

Foto Rachida
Rachida Sami, integratieconsulent
Foto Hanne
Hanne Vanheusden, integratieconsulent

Externe blik

Het traject was geen uitgestippeld parcours. “Je kan best alles stap voor stap aanpakken”, getuigt Nadège. “Het koloniaal verleden is een gevoelig thema. Je moet telkens aanvoelen wat er al dan niet kan en waarvoor je draagvlak nodig hebt. De externe begeleiding van het Agentschap zorgde ook voor waardevolle oplossingen vanuit een andere invalshoek.

De handreiking geeft een mooi overzicht van wat het traject inhoudt en welke opties er zijn. Maar als ik tijdens het proces vast zat, dan had ik altijd Rachida en Hanne nodig om uit te zoeken welke optie de beste was voor Halle. Zij hadden bovendien de knowhow omtrent de sprekers die we konden inschakelen en welke goede praktijken er waren.”

Ondertussen werd Halle al verschillende keren gevraagd om te getuigen over hun aanpak. Onder meer in de Congocommissie van het Vlaams parlement lichtte het Agentschap het traject toe.

 

  Herbekijk het webinar rond koloniale verwijzingen in de publieke ruimte of download de handreiking

 

 

De gemeente Meise startte in 2021 een traject op om een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners te ontwikkelen. In de tuin van het gemeentehuis ontmoeten we Gerda Van den Brande en Julie Van Nieuwenhoven voor een dubbelinterview.

“Als je in de ivoren toren van het gemeentehuis blijft, bereik je je inwoners niet”

De gemeente Meise startte in 2021 een traject op om een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners te ontwikkelen. In de tuin van het gemeentehuis ontmoeten we Gerda Van den Brande en Julie Van Nieuwenhoven voor een dubbelinterview.

 

Omgevingsanalyse lokale diversiteit
Foto Julie
Julie Van Nieuwenhoven, deskundige integratie en inburgering

Uniform onthaal

De acties binnen het onthaalbeleid situeren zich op verschillende niveaus. “Uit onze bevragingen blijkt dat veel medewerkers op een verschillende manier werken. Voor een onthaalbeleid is het belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Iedereen was vragende partij om uniforme richtlijnen uit te werken. Daarom stelden we een visietekst op met doelstellingen. We willen vermijden dat de wijze waarop we een nieuwe inwoner behandelen, afhankelijk is van de medewerker.”

“Anderzijds willen we ontmoetingen tussen inwoners stimuleren. Het onthaalbeleid gaat normaal gezien van start in oktober 2022, maar levert deze zomer wel al enkele nieuwe activiteiten op, zoals zomerscholen en pop-upspeelpleinen.”

Pop-upspeelpleinen voor jong en oud

“De naam is misschien een beetje misleidend, maar de pop-upspeelpleinen zijn voor jong en oud. We gaan in de zomervakantie naar vijf verschillende wijken met tenten, muziek en liefst ook met een knabbeltje en babbeltje”, knipoogt Julie. “We willen mensen gewoon bij elkaar brengen, heel laagdrempelig, om met elkaar te praten. De gemeente voorziet volksspelen en gezelschapsspelletjes, om de interactie tussen mensen wat op gang te brengen.”

“Straf, he!”, pikt Gerda in. “We hebben dat nodig, na corona. Het concept omvat alles: ontmoeting, buurtwerking en tegelijkertijd ook oefenkansen Nederlands. Het is binnen de gemeente eveneens een mooie samenwerking tussen de diensten jeugd, onderwijs, integratie en het Huis van het Kind.”

Julie ziet die pop-upspeelpleinen ook als een kans voor de medewerkers van de gemeente om met de bevolking in contact te komen. “Als je in de ivoren toren van het gemeentehuis blijft, dan bereik je geen mensen. We willen buiten komen en met onze inwoners praten. Dan komt die informatie misschien niet in een officieel verslag, maar zo ontdekken we wel de noden van de Meisenaars.”

Foto Gerda
Gerda Van den Brande, burgemeester en schepen van integratie

 

 

In maart 2021 ging de tweede editie van het vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers van start. In dat traject ondersteunen we medewerkers van lokale besturen om een integratiebeleid voor hun gemeente uit te tekenen.

Vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers

In maart 2021 ging de tweede editie van het vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers van start. In dat traject ondersteunen we medewerkers van lokale besturen om een integratiebeleid voor hun gemeente uit te tekenen.

 

DELEN